13 adarê roka biharê yekem e! / Ahmed Gezer

Jina pismamê min vegerî min û got îro çende mehe yê ? Min jî got 12 adarê yê.  Wê wiha berdewam kir, got gorî teqwîmê tirkiyê (mebesta wê teqwîmê resmî yê) 1 mehê adarê destpêka bihare bu.  

Gorî teqwîma kurdî 13 adarê destpêka bihare û roka sifteyê bihare yê.  

Pismamekê min bi jina xwe ve hatin mala me ji bona sersaxîyê. Ji ber ku jinap û xesûyê min di 93 salîyê xwe de wefat kiribu. Me gavekê bi hevre sohbet kir, li ser şîn û şahîya , di şîn û şahîya de pir edet , rabûn û rûnişkandin hatine guhertin. Me jîyana gundê niha û jîyana gundê berê anî berhev.   

Sohbet dûr û dirêj bu, em çunî Qulekê (Kulu) çunî Omera , ji wir derbasî Cihanbeyli bûn û çun bajarê Konya yê. Ji vir jî em vegerîn hatin Enqerê (Ankara), Îstanbul û bajarê Aalborg / Danîmarqe.   

 Jina pismamê min vegerî min û got îro çende mehê ? Min jî got 12 adarê yê.  

Wek baweriyek û wek mîtolojiyek jî tê dihasibandin. Di nav gel de 13 adarê wek roka germ teqîya jî tê gotin (cemre/ köz / kor) û vê roke xulê û xubar germ dibe û helm / bûx bi ser erdê dikeve. Di mehê sibatê de heftekî vala çerx dibe , germayî pêşî di hewayê de dimîne , pişt re jî di avê de dimîne û dû re heftekî di axê de dimîne (herdê) û de zêde dibe.         

Wê wiha berdewam kir, got gorî teqwîmê tirkiyê (mebesta wê teqwîmê resmî yê) 1 mehê adarê destpêka bihare bu.   

 Gorî teqwîma kurdî 13 adarê destpêka bihare  û roka pêşîyê bihare yê.   

 Di 13 mehê adarê de, şivan destpê pez çêrandine dikin. Şivan bi şeş miha tên ragirtin.

Em Kurdên Anatoliya Navîn dibên germê daket , navê xwe bi kurdîya rast gorî herêma tê guhertin wek perenge, pîzot , sotik û pişko jî tê gotin.   

Min xwast wan kevneşopîyê bi we re parve bikim. 

 Ahmed Gezer   

 12 Adarê 2023 / Aalborg / Danimarqe