Arê lawo/ straneke kevin.

Arê lawo lo lawêk lawo loy loy

Arê lawo lo lawêk lawo loy loy

Çi rind Xwedê tê dawo loy û loy

Li ser xenê razewo loy û loy

Min pênek pêva dawo loy û loy

Xewke şirin firyawo loy û loy

Xênçerê li şûne mawo loy û loy

Xênçera zîv û zervek loy û loy

Şale li ser delê werbek loy û loy

Ez çûm hîna ( şikefta) dev girtî loy û loy

Min têda qizîk girtî loy û loy

Kale, tirbê bavê min gotî loy û loy

Berhevkar û Sazgêr Ahmet Gezer. Çavkanî: Cevdet Ateş, gundê Çimane