BASINA VE KAMUOYUNA

BİR DAHA HALKIN İRADESİNE DARBE VURULMUŞTUR.

4 haziran 2020 günüTürkiye ve Kürdistan halkları yeni bir darbe ile karşılaşmışlardır. Yıllardır başkalarını darbecilikle suçlamayı politik tarz haline getirmiş olan AKP MHP iktidarı, halkların iradesini yok saymakla en büyük darbecilik yapmaktadır.

Halkların iradesiyle seçilmiş belediye başkanlarının yerine kayyum atayarak, seçilmiş milletvekillerinin , milletvekilliklerini düşürerek en alçak , en bayağı darbeciliği yapmaktadır. Bu nedenle, halkların iradesini yok sayan, bu iradeyi hangi biçimde olursa olsun kabul etmek istemeyen AKP/mhp iktidarı, en büyük darbecidir ve halklarımız bu darbeye karşı en meşru direnişi haklarını kullanacaklardır.

Bizler aşağıda imzası olan yerel dernekler olarak, bizim halklarımızı da çok yakından ilgilendiren ve halkların iradesine karşı yapılmış olan bu darbeyi, kabul etmiyor, şiddetle kınıyor ve reddediyoruz. HDP milletvekelleri LEYLA GÜVEN ve MUSA FARİSOĞOLLARI ile CHP milletvekili ENİS BERBEROĞLU’nun vekilliklerinin düşürülmesi kararına karşı sürdürülen direnişe halklarımızla birlikte, bütün demokratik haklarımızı kullanarak ortak olacağımızı belirtmek istiyoruz.  Dün kayyum yolluyla, bugün de bu yollave zorba yöntemlerle halklarımızın iradesinin gasp edilmesini kabul etmiyecek ve bu darbeciliğe boyun eğmiyeceğiz. Halklarımızın ve vekillerimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz.

HALKLARIN İRADESİNİN GASP EDİLMESİ GAYRİMEŞRUDUR.

HALKLAR AKP/MHP DARBELERİNE TESLİM OLMAYACAKTIR.

AVRUPA KÜRECİKLİLER İNSİYATİFİ

DİK ( DERSİM NŞAA KONGRESİ)

MARDEF ( MARAŞ DEMOKRATİK DERNEKLER FEDERASYONU)

PKAN ( PLATFORMA KURDÊN ANATOLIA NAVÎN)