ÇAĞRI ORTA ANADOLU KÜRTLERINE!

Biz PKAN olarak, Orta Anadolu Kürtlerine özellikle bir çağrıda bulunmak istiyoruz: Yüzyıllardır bir sürgün coğrafyasında koruduğunuz dilinizin, kültürünüzün yok olmaması için, Ülkede ve Avrupa’da 14 Mayıs 2023 tarihinde sandığa gitmeye ve Yeşil Sol Parti’ye oy vermeye çağırıyoruz.

BÜTÜN DEMOKRAT VE ÖZGÜRLÜKÇÜ INSANLARA!

Bazılarımız ekonomik, bazılarımız politik, bazılarımız daha değişik nedenlerle topraklarımızdan, sevdiklerimizden, yakınlarımızdan uzak bir yaşamı tercih etmek zorunda kaldık.

Her birimizin uzun yıllara dayanan Avrupa’daki yaşamına rağmen, ülke ile bağlarımız hiçbir zaman kopmadı.

Bir çoğumuzun yaz tatillerini özlemle beklediğini, tatilini ülkede yakınlarımızla birlikte geçirme duygusunun nasıl bir duygu olduğunu şüphesiz hepinizin bildiğini de biliyoruz.

Yakınlarımızın ülkede yaşıyor olması, doğduğumuz topraklara özlemimiz, bizleri doğal olarak daha da duyarlı kılmakta.

Her zaman söylenir; bir ağacı bir yerden söküp başka bir yere naklettiğinizde, o ağaç, yeniden kök salmaz, yeşermez. İnsanlar da böyledir.

Tüm bunlara rağmen yaşadığımız ülkelerde bir araya gelme, dilimize, kimliğimize, kültürümüze sahip çıkma çabası, bizlerde örgütlenme ihtiyacının oluşmasına yol açtı.

Platforma Kurdan Anatoliya Navȋn, kısaca PKAN bu çerçevede ortaya çıktı. Bu örgütlenme çalışması esas olarak asimilasyon politikasının boyutlarını açığa çıkarmak ve başta Avrupa’da olmak üzere, ülkede Orta Anadolu Kürtlerini bir araya getirmek için yapıldı.

“Birlikten güç doğar” şiarıyla gücümüzü birleştirmek, tarihsel geçmişimizi açığa çıkarmak, maddi ve manevi zenginliğimizin, kültürümüzün, gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak, ülkedeki demokrasi ve özgürlük mücadelesinde özne olmak da elbette PKAN’ın sorumluluklarındandı.

Bildiğiniz gibi, 14 Mayıs’ta hepimizi yakından ilgilendiren, bir erken seçimin arifesindeyiz. Bu seçimin, başta ülkede yaşayan yakınlarımızı ilgilendirmesi, bizim onlarla bağlarımız ve sonuçta uzakta olsak da bizim ülkemizde olması bizi de çok yakından ilgilendirmektedir.

Yine, yurt dışında oy kullanma hakkımızı, ülkede yaşayan halkımızın özgürlük ve demokrasi mücadelesinin bir parçası olmak için bir fırsat olarak görelim. Bu bağlamda, bu seçimin son derece hayati olduğunun altını bir kez daha önemle çizmek istiyoruz.

Diğer önemli bir husus, Avrupa’da yaşayan Orta Anadolu Kürtlerinin sayısının 600- 700 yüz bin civarında olduğu ifade edilmektedir. Bu sayımız dikkate alındığında, burada yaşayan insanlarımızın seçim sandıklarına gidip oy kullanmasının ne kadar önemli olduğunu şüphesiz takdir edersiniz.

Bu vesileyle, bizler de PKAN olarak, bu seçimlerde yurt dışındaki Orta Anadolu Kürtlerinin sayısını dikkate alarak, bugüne kadar yaptıklarımızı esas alarak, gelecekte yapacaklarımızı daha üst bir düzeye taşımak, Avrupa’daki kitlemizin seçime ve siyasete katılımını büyütmek için, Avrupa’daki Orta Anadolu kitlesinden bir arkadaşımızın, Ülkedeki ve Avrupa’daki kitlemizi Meclis’te temsil etmesi için HDP’den, daha doğrusu Yeşil Sol Parti’den milletvekili aday adayı olmasını talep ettik.

Bunu talep ederken geçmişten bugüne kadar Kürtlerin özgürlük ve demokrasi mücadelesinde ve Orta Anadolu Kürtlerinin siyasallaşma ve örgütlenme mücadelesi içinde emeği geçen ve onları temsil edebilecek bir arkadaşımızın seçilmesi için çaba sarf edildi.

PKAN, bu zor ve onurlu görevi Ali Fuat Gürsel arkadaşımıza verdi.

Ali Fuat Gürsel, 4 Aralık 1961 tarihinde Orta Anadolu Kürtlerinin yoğun olarak yaşadığı Konya ilinin Cihanbeyli ilçesine bağlı Kırkışla köyünde doğdu. Ailesinin Kürdi özellikleri, dil, gelenek, görenekleri ve kültürü ile büyüdü. Bu özellikler bütün yaşamına yön verdi. Dolaysıyla öğrencilik yılarımdan bugüne kadar, insan hak ve özgürlükleri ve demokrasi mücadelesinde kesintisiz bir şekilde aktif olarak yer aldı.

İlk okul ve liseyi Konya’da okudu.1979 yılında lise son sınıfta anti-faşist mücadele içinde aktif yer almasından dolayı okulla ilişiği kesildi. Kaydını Diyarbakır Lisesine alarak 1980 yılında mezun oldu.

Ali Fuat Gürsel, 12 Eylül faşist darbesinin yarattığı baskı ortamında da gelişmelerden kopmadı. Gelişmeleri yakından izleyip Sosyal Demokrat Parti (SODEP) ve SHP çalışmalarına katkı sunmaya çalıştı. 1989 yılında Paris Kürt Konferansından sonra Kürtlerin bu partilerden ayrılıp kendi özgün örgütlerini yaratma sürecine katıldı ve 1991 yılında Konya’da Halkın Emek Partisi (HEP) kurucular meclisinde, sonrasında HEP Konya il örgütü yönetim kurulunda yer aldı. HEP’in kapatılmasından sonra, 1995 yılında kurulan Demokrasi Partisi’nin (DEP) Meram (Konya) ilçe başkanlığını yaptı. 1996 yılında üzerindeki baskıların çok yoğunlaşması üzerine yurt dışına çıkmak zorunda kaldı ve Almanya’ya yerleşti.

Ali Fuat Gürsel her zaman yurt dışında yaşamanın yarattığı tahribatın bilincinde oldu; ülke ile bağlarını asla kesmedi. Almanya’daki Kürt kitlesi özellikle de Orta Anadolu Kürtleriyle yakın ilişki içinde olmaya çalıştı ve bulunduğu alandaki demokratik kitle örgütlerinin içinde yer aldı.

2002-2005 yılları arasında yayınlanan Veger Dergisinin yayın kurulunda yer aldı.

31 Mart 2014 yerel seçimleri öncesi pratikte oluşmaya başlayan ve 10 Ekim 2015 tarihinde İsveç’in Göteborg kentinde yapılan kuruluş kongresiyle resmileşen Platforma Kurdên Anatoliya Navȋn -Orta Anadolu Kürtleri Platformu- PKAN’ın başından beri içinde bulundu. Halen yönetim kurulu üyeliğiyle beraber ‘PKAN-Almanya’nın eş başkanlığını yürütmektedir.

Evli ve iki çocuk babası olan Ali Fuat Gürsel, Almanya’da Nakliye sektöründe 10 yıldan fazladır kendi firmasında çalışmaktadır.

Biz PKAN olarak, bütün Kürtleri, demokrat ve özgürlükçü insanları, 14 Mayıs 2023 tarihinde sandığa gitmeye ve Yeşil Sol Parti’ye oy vermeye çağırıyoruz.

Biz PKAN olarak, Orta Anadolu Kürtlerine özellikle bir çağrıda bulunmak istiyoruz: Yüzyıllardır bir sürgün coğrafyasında koruduğunuz dilinizin, kültürünüzün yok olmaması için, Ülkede ve avrupa’da 14 Mayıs 2023 tarihinde sandığa gitmeye ve Yeşil Sol Parti’ye oy vermeye çağırıyoruz.

PLATFORMA KURDÊN ANATOLIYA NAVȊN – PKAN