Cumartesi, Haziran 25, 2022

Gotinê Mezinan (Gotinê Pêşîyan)

Ji Gundî Bildux Gotinê Mezinan (Gotinê Pêşîyan) Wilhelm Humboldt: ”Welatê mirovî esas zimanê wî ye.” Em, e Kasê li Kûsê, e Kûsê jî li Kasê dikin. (Îdarê kirin) Mîna kerê ji dest şivanan bifilitî/filitî (Westîya,...

SON HABERLER