DEĞERLİ HALKIMIZ!

31 mart seçimlerini geride bıraktık. Bu seçimlerin sonuçları ve yol açacağı gelişmeleri zaman içerisinde göreceğiz.

Yerel seçimler, yerelden yönetim olması hasebiyle, demokratik bir karakter taşır. Bu açıdan tüm demokratik ülkelerde son derece önemlidir.

Bizler de PKAN olarak, bu seçimlerin başta bölgemiz olmak üzere, tüm ülkeyi etkileyeceğinden hareketle aktif bir çalışma yürütmeye çalıştık.

Elbette bu çalışmayı yürütürken demokrasi, insan hakları, kadın ve erkek eşitliği, çevre ve bunun gibi temel ilkeleri esas alarak, DEM partinin yanında yer aldık.  bu partinin programının bizim de ilke olarak savunduğumuz temel değerleri savunduğundan hareketle bu çalışmanın içerisinde yer aldık.

Bu çalışmalarımızı televizyon programları, yurtdışında yaşayan seçmenlerimizin oy hakkı varsa, ülkeye giderek oylarını kullanmasını sağlamak ve yakınlarımızı bu konuda duyarlı kılmak şeklinde oldu. Yine web sayfamızda seçimlere ilişkin düşüncelerimizi belirterek, toplumumuzu duyarlı kılmaya çalıştık.

Seçim çalışmalarındaki coşkunun ve beklentinin, seçim sonuçlarına yansımadığını maalesef gördük. Coşkulu geçen bir seçim süreci, bizlerde de büyük bir umut yarattı. PKAN olarak, demokrasi mücadelesinin sadece seçimlerden ibaret olmadığını biliyoruz. Bu  çerçevede, umudun hayal kırıklığına yol açmadığını ifade etmek gerekiyor. Elbette seçim çalışmasını yürüten arkadaşlar, sonuçlara ilişkin değerlendirmelerini yapacaklardır.  Bu sonuçlardan dersler çıkarılacak, önümüzdeki sürece ilişkin çalışmalar yürütülecektir.

Sevindirici olan, Türkiye genelinde mevcut AKP MHP faşizminin geriletilmesi oldu. Yine Kürdistan’da kayyumların boşa çıkarılması ve yeniden halkın iradesini ortaya koyması oldu.

Bu vesileyle, umudu büyüterek, başta orta Anadolu’da olmak üzere, tüm ülkede demokrasi mücadelesine olan inancımızı belirterek, asla yenilgili ruh haline girmeden, başaracağımıza olan inancı ifade ederken selam ve saygılarımızı sunuyoruz.

PLATFORMA KURDAN ANATOLÎYA NAVÎN