Değerli Orta Anadolu Kürtleri!

Koranavirüsü (Covid-19) salgını ortaya çıktıktan bugüne kadar, dünyada on binlerce insanın ölümüne yol açtı.
Dünya Sağlık Örgütü ve tıp uzmanları pandeminin daha uzun bir süre devam edeceğini söylüyor. Bu da, bu ölümcül salgının daha çok insanın ölümüne yol açacağı anlamına geliyor.
İtalya, İspanya, Fransa, İran ve Amerika gibi ülkelerde bugünden trajedi yaşanıyor. Bu risk diğer ülkeler içinde geçerli.
Türkiye başından beri şeffaf davranmadığı için gerçekler tam olarak bilinmiyor. Önlemler yetersiz. Hem salgından hem işsizlikten olumsuz etkilenen milyonlarca insan var. Yoksulların ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayanların bu pandeminin esas mağdurları olacakları açık.
Gelişmiş ülkelerde devletler yurttaşlarının sağlık, kira, yiyecek, içecek, su ve elektrik masraflarını karşılarken, Devlet Türkiye’de vatandaştan para toplama kampanyası başlattı. İnsanlar bir nevi açlığa, ölüme mahkum ediliyor.
Kürdistanda durum daha da vahim. On binlerce yoksul insanımızın her türlü salgına karşı korumasız bırakıldığı sır değil. İnsanlarımızın bu zor süreci atlatması için güçlü dayanışma ağlarına ihtiyaç var. Bu aynı zamanda Ortaanadolu kürtlerinin Humanist öğretisinin de bir gereğidir de. Dayanışma artanı değil, var olanı paylaşmakla mümkün olur.
Diasporada yaşayan Orta anadolu Kürtleri, kuzey Kürdistandan Güney Kürdistana, Rojavadan Rojhılata kadar yaşayan ve zor durumda olan insanlarımızı “sömürgeci , inkarcı Kürt düşmanı devletlere” muhtaç etmemeli. Dayanışmanın gücüyle bu sorunun da üstesinden gelelim.
Orta anadolu kürtleri olarak; dayanışmayı büyütmek için Heyva Sor’a Kurdistane öncülüğünde başlatılan ‘Kardeş Aile Kampanyası’na bizde Platforma Kurden Anatolia navin PKAN olarak Kardeş Aile Kampanyasını başlatıyoruz.
İlk etapta 3 ay sürecek kampanyada gücünüz oranında bir ya da birden fazla aileyi “kardeş aile” olarak seçebilirsiniz. ‘Kardeş Aile Kampanyası’nın başarısı için bulunduğumuz ülke ve bölgelerdeki Heyva Sor temsilcileri ile birlikte çalışacağız, Bu amaçla PKAN temsilcilerinin olduğu her yerde yöneticilerimiz Komisyonlar oluşturmalı.
Bu komisyonlar heyva sorun tespit edeceği yoksul insanlarımızı tespit ettikten sonra , ‘kardeş aileleri’yle buluşturacaktır. Aracı herhangi bir hesap olmaksızın, doğrudan belirlediğiniz “Kardeş Aile”nin banka hesabına aylık mutfak gideri olarak düşünülen 100,€ kendiniz yatıracaksınız. Böylece hiç kimsenin maddi değerle teması olmayacaktır. Ilk aşamada her ülkenin en az 50 kardeş aile’ye yardım etmesi hedefimizdir. Her ülke bu 50 ailemizin 3 aylık mutfak masrafını karşılanacaktır. Yoksul insanlarımızın onurunun korunması için, kampanyaya destek ol, dayanışmayı büyüt! Kardeş Aile kampanyamıza katılmak, bu zor günde dayanışma içinde olmak, geçmişte büyük göç açlık ve sefalete maruz kalmış Orta Anadolu Kürtlerinin, Kardeşlerine bu tarihsel süreçte sahip çıkması hem görevidir hem de insan olmamızın bir gereğidir.
10 Nisan 2020
Platforma Kûrdên Anatolia Navîn-PKAN
Örgütleme Komisyonu