Demokrasî / Ahmed Gezer

Demokrasî

Her Dewlet, her sîstem , hûkumet , dîktator û Faşîst gor desthelatdarîye xwe demokrasî bi kar tînin. Rojhêleta Navîn hîng Demokrasî neditîye û nasnekirine , lê li Rojhêleta Navîn herkes peyva Demokrasî li gorê bercewendî û desthêletdarîye xwe dikin benîşt û di devê xwe de digerinên.

Demokrasî , Peyvekê Yunanîye, wateya wê Rêveberîya Gelemeperî.

Demokrasî bi pir reng û denga ,  dû forme demokrasîye herî zêde tên bi kar anîn. Forma yekem: demokrasîya yekser: Bîryar ji hêla Gel ve tên girtin.

Forma dûyem: Demokrasîye nûnerê (temsîlî) Gel nûnera hildibijêre û nûner jî bi navî Gel biryara digrin. Demokrasîya temsîlî, zêdetir li welatên Ewropa tê bi kar anîn.

Em vegerin ser hekatê xwe. Yekî biyanî (yabanci) ji Tirkîye li welatî Danîmarka dijî , dixwaze mafê xwe ya demokrasîyê bi kar bîne. Da werin bibînên, ka wî kesî demokrasî çing fêmkiriye.

Welatên Scandînavya , ji alî jîyana civakî (sosyal) ve pir peşketine. Kesên ku nikarin debara xwe bikin, anjî bi awakî nikarin bişixûlin,  nikarin kar û xebat bikin, dewlet yardima wan dike.

Çima yardima sosyalê? Kes / kesên ku karê xwe ji dest çûyî, anjî bi çî awayê dibe ma bibe nikare qezenca xwe bike. Hetanî ku karekî ji xwe re peyda bike, anjî berpirsîyar je re îşekî peyda dikin yardima sosyale digrin.

 

Hûkumet,  hênek gûhertin kirin e , gor ve jî yardima sosyale kêm bûyî. Bîyanîye me,  zêde zimen nizane, xebera xwe ji wan guhertina tûneyî,li hesabe xwe mêzedike yardima wê wek her care nehatiye. Wa kesa, dikeve nav lêgerin û pirsan, da ku çê bike yardime xwe wek ya berê bigre.

 

Bîyanî me , diçe dairê sosyale ji şêwirmend (danışman) pirs bike çima yardima wê kêm hatiye? Şêwirmendê sosyal e jina, ji bîyanî me re hûr û kûr behsa guhertine hûkumete dike,  dibe gora ev guhertine,  tê ewqas yardim bigrî û me ji ewqas yardim ji te re bi rêkir.

 

Bîyanîye me kor û poşman vedigere, lê gor dilê wî jî nabû. Aqilmendek dibê, li Danîmarka demokrasî heye û heqê wan tûneye ku yardima te kêm bikin. Dibê, here sosyale bike bare û bar , biqîre , destê xwe li mase xwe û bi hêrs be.  Şêwirmendê sosyale , a bitirse, vê çaxe a yardima sosyale wek berê bide .

Biyanî me , dîsa vedigere daira sosyale cem şêwirmendê xwe ,dike bare û bar, diqîre û destê xwe li mase dixe û dibê we çima yardima min kêm dayê? Şêwirmenda sosyale,  pir ditirse û dibine ku mêrik bi hêrse û nikare li hemberî wî tiştekî bike. Hevalên şêwirmendê , bi lez li polis digerin û dibên rewşa hevalê me na yê baş e û dibê xwe zû pê gînên.

 

Polis tên daire sosyale, şêwirmend xal û mesale ji wan ra ji dibêje. Polis jî vedigerin biyanî me ,dibên heqê te tûneye, tê bikî bare û bar û biqirî. Şêwirmend, ji te re şîrove kiriye, dîsa jî mafê tê yê îtîraz kirine heyê.

Bîyanî me, dîsa razî nabe û dest bi bare û bar û qîre û qîre dike. Polis mêzedikin ew nakewe ser, bêçare destê wê badêdin û dibin ber daire sosyale da ku texin hûndire arebe .Bîyanî me dibîne ku rewş xerabe , xwe di destê polisan de radikşîne . Polis, destê wî careka din badêdin li erdê dixin.

Bîyanî me li erdê ye, nikare tiştekî bike û lê dixwaze nerazîbûna xwe jî nîşan bide.

Bi dengekî bilind , dibê Danîmarka demokrasî hahahahaahahahahaha.

 

Ahmed Gezer. 11 nisan 2018