Dersên rêzimanê Kurdî / Sabri Yilmaz

0
615 views

25-) guhartin / guhêrandin
( skifte/ ændre-Degiştirmek)
26-) Şûştin ( at vaske/ yikamak)
27-)hû/ho bûn – hîn bûn -fêr bûn- hewîsîn- elîmin ( at lære/ ögrenmek)
28-) Hejmartin-jimartin-hejmirandin
(at tælle / saymak)

Guhartin
Kalo kince xwe neguharin ( dema nû)
(Kalo skifter ikke sit tøj/ Kalo giysilerini degiştirmiyor)

Zûre nan lêxist û kincen xwe neguhert (borî
(Zûre har lavet brød og har ikke skiftet tøj
Zûre ekmek yapti ve giydilerini degiştirmedi)

Bengo navî xwe neguherî ( dema warî)( Bengo vil ikke skifte sit navn
Bengo ismini degiştirmek istemiyor)

Şûştin
Zarok destên xwe naşon ( dema nû)
(Børnene vasker ikke sine hænder/
Çoçuklar ellerini yikamiyorlar)

Xalo serê xwe neşûşt. (Dema borî)
( Xalo gik ikke i bad/ Xalo yikanmadi)

Xalo sibe (so)  serî xwe neşoye (dema wari)
(Xalo skal ikke gå i bad i morgen/ Xalo yarin yikanmiyacak)

Hûbûn/hînbûn
Perwerde bi zimanî almaniyê, ji bo we ez tiştî je hûnakim. ( undervisningen foregår på tysk, derfor lærer jeg ikke noget/ öğretim Almanca yapılıyor, bu yüzden hiçbir şey öğrenmiyorum.


Serdal di heft hefteyên hi/hûnekirinê de tiştek fêr nebûye.
(Serdal har ikke lært noget i løbet af syv ugers undervisning /Serdal hiç bir şey ögrenmendi yedi haftalik egitimden)

Zeynep dixwaze ji hînkirina Kurdî gelek tiştan fêr bibe. ( Zeynep vil gerne lære meget af kurdisk undervisningen/ Zeynep kürtçe egitiminden çok şey ögrenmek istiyor)

Hejmartin/ hijmirandin

Harun zarokan nahêjmire, min je pirsî çima? Kenî , got zarok tûnen ezê çing (çawa) bêjmirim ( dema nû)
(Harun tæller ikke børn, jeg spurgte hvorfor? Han sagde smilende,hvordan kan jeg tælle , der ikke er nogen børn.)

Harun çocukları saymadı, neden diye sordum? Gülümsüyerek, çocuklar olmayınca nasıl sayarım.  

Sami perê nehêjmartin û danî ser masê ( dema borî)
Sami talte ikke pengene og lagde dem på bordet. / Sami paralari saymadı ve masanın üstüne koydu.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments