DÜNYA KUPASI YAKLAŞIRKEN / Kadir Çelik

Küresel kapitalizm dünyasında sportif müsabakalar, rakip takıma sayı yaparak öne geçmeye çalışan piyasa ilişkilerine benzemektedir. Dünya kupası, olimpiyat oyunları, elitist tenis turnuvaları ve dövüş müsabakaları sportif değerlerden koparılmış, erkek egemenlikli bir oyun olarak finansal fırsat durumuna getirilmiştir. Bir dönem Roma arenasını dolduran kitleler, şimdi de obez bedenleriyle kapitalizmin kültürel mabedi olan stadyumları doldurmaktadır. İnsanlar, belirlenmiş periyotlarda stadyumlara doluşur ya da televiyonların başında toplanırken, kendince sosyal bir faaliyet içinde olduğunu sanmaktadır. Ancak kişi dogmatik bir ritüeli gerçekleştirmenin uyuşma ve öz benliğini teslim etme hallerindedir.

Bireyin öznel yaratıcılıktan, yaşadığı sosyal çevreye etki edebilme becerisinden ve özgür tercihlerinden yoksun bırakıldığı maddi bir kültür sarmıştır çevresini. Uluslar arası kararlarla bir anda yaşadığı ülke bir finans organizasyonuna laboratuvar olur. Kobaylaştırılan insanın öncelikle şehrine girerler ve polisler mahallesini işgal eder. Sonra belediyeler dozerlerle evini yıkmaya başlar. Yerine de hızlıca oteller ya da stadyumlar inşa ederler. Tüm bunlar bireyin kendi iradesi dışında gelişirken tahribatın finansörü, cebinden çalınan vergilerdir.
Uluslar arası spor organizasyonları en çok inşaat kartellerinin ve devlet yetkililerinin ağzının suyunu akıtmaktadır. Kısa bir dönemde ceplerini fazlasıyla dolduran bu kesim, uzun vadede halka dönük kemer sıkma politikaları güderler.

Spor; etnik ve cinsiyet ayrımcılığından uzak, finans kapitalin hırs ekonomisi olmaktan çıkmış, insanın bedensel sağaltımını esas alan ve toplumsallaşmayı pekiştiren ortak bir aktivite olabilmelidir. İktidar erkek zihniyeti ve sermayenin güdümünden kurtarılmış, kendi kararlarını alabilen özerk bir alan olarak yeniden yapılandırılmalı, halk yararına ve halka birlikte organize olabilmelidir. Sporun her alanda etkinliğini yaratırken insan yaşamına sağduyulu spor mekanları inşa edilmelidir. Bu anlam sporu, sporcuyu ve ona dair değerleri özgürleştirecek kıstas olmaya yakındır.