FÎNCAN / Bilal Celeplii

Li her gundêka Anatolîya Navîn yên Kurmanc, kilam û çêrokên gelêrî hene. Her kilamê jî heqet û êşeka xwe heye. Va kilamana bi gotinên mezinan , bi salan heta îro hatin û ji me ra bûn dîrok û çêrok. Demeka mezin li gundan şevên reş, bi va kilam û çêrokana derbas bûn. Û dîsa va kilam û çêrokên me, edebîyata kurdên Anatolîya Navîn dewlemend kirin.
Ji va kilamana yek jî Fîncan e.
Werin em teve hev li kilam û çêroka Fîncanê mez kin.

Heqeta Fîncanê li gundê Burunsuzê ( girêda ye Heymanê ) derbas diwê.
Torin, keçikeka berzewac e û wekî xezal e. Bi rindbûna xwe li wî demê bi nav û deng e. Xortên gund pirên xwe çavên xwe li Torin ê ye feqet kes nawîre mezinên xwe bişînin xwazginci.
Hesenê Allo, xortekî cemer û egîd e. Hesen hem bi hêz û quwet e, hem jî bi qemer bûn û çavên xwe reş bişûret e.
Lawikê xalkî Torinê ye Hesen. Çavê Hesen jî li Torinê ye bo we xortên gund nawîrin xwazginci herin Torinê.
Çollo jî xortekî gund e û çavê wî jî li Torinê ye.
Hesen vê dibihîze û rokê  derê ber Çollo dikeve. Hesen bawerîya xwe li ser xwe, li xwe ewle dike û li çavên Çollo mez dike diwê :
‘ Çollo ! Were em bihevdin. Kî bi serket ew e Torinê bixwaze, kî li bin ma yê ji gund derkeve ‘
Çollo naxwaze hing bike feqet Hesen bi hêrs bervê te. Wexta nêzik bû ningê Hesen li ber kevir dikeve û gehr diwe. Çollo xwe davê ser û lê dexe.
Min li pêşê go ya Hesen cemer û egîd e.
Hesena cemer, şora xwe digire û ji gund derdikeve.
Çollo mezinên xwe dişîne xwazginci û bi Torinê va dizewicin.
Hesen tê re gundêka cîran, li wir dijê û li ser Torinê vê kilamê li jêr distirî. Li kilamê navê Torinê helnade û bo Torinê diwê Fîncan.
Li wî demê Fîncan bi qîmet bûn û li her malekê tunne bûn.

Fîncan ro helatî endi min dî
Şewka te bejna bilindî
Fincan Xwudê dil mûradê min te bikira
Me ji Alloyî min metê min yek bimira
Here lele le Fîncan e
Canê Alloyî min qurban e

Fincan ez çum diziya mercana
Şiqni ket e nav Fîncana
Fincan Xwudê dil mûradê min te bikira
Me ji Alloyî min metê min  yek bimira
Here lele le Fîncan e
Canê Alloyî min qurban e

Fincan em dudunî, em dudunî
Li ser birê runiştinî
Bervê xelkê xwang û branî
Dû xelkê çing e bı dilnî
Here lele le Fîncan e
Canê Alloyî min qurban e

Fincan rê ya yaylê Mahmedî  çing e dûz e
Qamyon motira têra wîze wîze
Fîncan Xwudê dil mûradê min  te bikira
Me ji Alloyî min metê min yek bimira
Here lele le Fîncan e
Canê Alloyî min qurban e

Fîncan nav gundî me hendek e
Giran here me sû te naleqe
Fîncan zatin xelkê gotî ye
Lawikê vê dak dilê xwe jî nawe ye
Here lele le Fîncan e
Canê Alloyî  min qurban e 

  SvarVideresend 

Tilføj reaktion