HENÎ NENA / Esîn Akgûl

heninene weleh heninene
dangê ji welatî Xerîb qe xweş nena
dev li hev nagerine hekîm û loqmane
mêrata derdî mayê vê dermane

barî îsalî ji gîştkayî girantire
zemanî ji tev zemanî xerabtire
reyê ji rêya tev dirêjtire
tê nagêma derdî ji derda bi derttire

bihewîne kezewê bihewîne
Deng vêda daké dîsa dilorîne
wextê bi qîmete weke zêrîne
dê were êş pire birinê bikewîne

Xudê tu dengî min biwîze
dilî tenik búye hédiní pirî zîze
tu nizanî kezewê minê pire bi hîse
de bên xwedêkê van derdana ji minre ne bese

Îsyane min dîsa îsyane
xude qemîşe vî meke hînî cane
li ber min girtine tev rê û bane
va hukumeta cima viqasa vê wijdane

va derdana çima parve nakî
çima viqas bara li min bar dikî
çima hesabî dayiktê nakî
deng biwîze guhê xwe çima venakî

caní şêrîne xudêwa caní şêrîne
tev hatine hev li min taq û derîne
min kûre kûre li ber sevcê digerime
de bê şalê were wijdanê bê îro însanî me

tewême ezê vê sûcim
berdin herim wé wêranê bipêçim
ji ber kezewê dest ning pûçim
heke nagem kezewa xwe bi min weke ku ezê hêçim

di destê min de ne sîlah û ne çeke
vê heqsizê li me meke va deriyana li me veke
qezewa minê li benda mine
qey min go çavê qem girtine ew vê min venake

Kezewa minê mîna çar parçaye
paşi nehat li van doz û dawaye
va zilma wê bajo nizam heta kîngeye
ji derda hal di kesîde nemaye

were xwe hura di Şûna minke
xwe careka tenê bi vîjdan bike
kezewa xwe hûne ber çavê xwede
yî vê çare ye te biwîne ewê çava veke

de rawin çarekê ji minra biwînin
deng bilind kin biwîzînin
tewe ku çareyek were dîyînê
aman aman min zû bi xwe bihesînin

va derdên giran ez westandim
vê vi ser giştka da ez pir tirsandim
Hukumetê bi neheqê ez hêrsandim
vana vê carê ez pir zeîf hesibandim

ew Çi hesabe ji nav dernakevim
eza ji ber van derdan dîn bim bi raçole kevim
saleke xew tine ezê ranakevim
vê xopanê re li min vekin eza vêste vi re kevim

ezê dîsa ji bi omdi me
desta ber bi jor dikim bane xude dikime
van rojan re li min ve bin li bendê me
li ber xude digerime çira li ser xwe venamirînime

ezê gav bi gav re dipîvime
hesawí her gaveké rind dikime
dîsa di nav hesawekí girandame
dikime nakime ji nav dernakevime

na na ne yê newêrekim
li ber xa tedime durumê bi çare kim
destî xa zû bigirim tengê ecele Kim
eza desta bi derman kim xa bi loqman kim.