Hevseroken PKAN-DK Û Daxûyanîye Kongre

Yüzyıllar önce kendi öz topraklarından, Orta Anadolu’ya sürgün edilmiş ve sonrasından Avrupa’ya ve sürgün yaşamlarının bir parçası olmuş sevgili orta Anadolu Kürt’leri, dostlar, arkadaşlar hepinizi PKAN adına selamlıyorum..

Bizler; Bulunduğumuz yaşam alanları itibarıyla kendisine özgü, çok önemli toplumsal bir gerçekliğe sahibiz. Bu hem kendi öz kimliğimizi koruma, yaşatma ve sürgün edilmiş topraklarda, yaşanılır özgür bir yaşama kavuşmak için; hem de sürdürülen özgürlük hareketini anlamının- kavramanın, orta Anadolu Kürt’leri için özgürlük mücadelesi ile destek ve dayanışma içinde olmanın, hayati bir önem taşıdığı sebebi ile örgütlenmek zorunda olduğumuzu düşünüyoruz.

Örgütlü olmayan topluluklar, doğabilecek toplumsal sorunlar karşısında bireysel çıkışları ile her hangi sağlıklı bir çözüme ulaşamazlar. Buna karşın örgütlü topluluklar, herhangi bir toplumsal yada bireysel sorunlar karşısında, çabuk ve etkili çözümler yaratırlar. Hele ki demokratik sistemler ile çalışan örgütler, daha verimli ve uyumlu çözümler üretirler.

Bundan 400 yıl önce orta Anadolu’ya sürgün edilmiş biz Kürt’lerin, son elli yılımızı Avrupa’ya sürgün yada muhtaç edilmiş halde, yaşamlarımızı idame etmek zorunda kalmışız. Bu zorunlu göç veya sürgün edilmiş halkımızın örgütlemek, bir araya gelip yaşanılan mevcut sorunlara müdahale edebilme erişkinliğine ulaşmış olduğumuzu düşünüyoruz. 

Yaşadığımız ülkelerin demokratik değerlerinden, normlarından yeterince faydalandığımızı ve bunu bilince çıkardığımızı rahatlıkla söyleyebiliriz. Demokrasinin topluma vermiş olduğu nimetlerin, kendi halkımızında bu demokratik işlevin içinde olması gerektiğini ve halkımızın buna layık olduğunu düşünüyoruz.

Daha da sıralanacak bir çok önemli gerekçelerden dolayı, Platforma Kurden Anatolia Navin PKAN örgütlenmesi altında bir araya geldik. 

Sevgili Dostlar

PKAN; son 400 yıldır orta Anadolu’ya göç ettirilmiş, biz orta Anadolu Kürt’lerin ilk sivil toplum örgütlenmesidir.

Bu durum son elli yıldır yaşadığımız Avrupa ülkelerindeki demokrasi normlarından, nimetlerinden faydalanmamızın ve son kırk yıldır ülkemizde yaşanan özgürlük hareketinin bizlere açmış olduğu, güçlü iradeli ve güvenli yolun neticesinde böylesi bir örgütlenmeye gidildiğini söylemeliyiz.

Bizler PKAN olarak halkımızın çözüm bekleyen sorunlarından haberdarız. Yaşadığımız Avrupa ülkelerinde asimilasyon, entegrasyon ve kimlik sorunları başta olmak üzere, daha bir çok toplumsal ihtiyaçların karşılanması gerektiğini biliyoruz. Programımıza aldığımız projeleri ve bugün sizlerle birlikte tespit adeceğimiz ihtiyaçları, planlama bölümünde siz değerli katılımcılar ile paylaşacağız.

Öte yandan ülkemizde yaşanan olaylara da kayıtsız kalamayacağımızı, gücümüz yettiğince ülkedeki sorunlara müdahil olacağımızı ve buna hakkımızın olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Doğduğumuz, yetiştiğimiz toprakların, demokratik sistemlere kavuşturmak ve yaşanılır hale getirmek de bizlerin omuzlarında olan temel bir görevdir.

Bunları söyledikten sonra, son bir yılda Danimarka genelinde yaptığımız, PKAN’ı tanıtma projeleri yanı sıra, düzenlediğimiz çeşitli halk toplantıları ile örgütlü olmanın önemini halkımıza anlatma imkanlarını yakaladık.

Geçen hafta derneğimizin resmi makamlarda kabul görüldüğü toplantıda,

Albertslund belediyesinin halkı bilgilendirme komisyonundaki üyelerin, bizleri dinledikten sonra, platformumuzla ile ilgili şu sözleri; “İlk defa böylesine var olan sorunları objektif olarak dile getiren ve oldukça makul çözümler öneren bir platform ile karşı karşıyayız” sözü bizlerin, ileriki süreçlerde Danimarka makamlarında da önemli bir yer tutacağımızı gösteriyor.

Ve biz

Önümüzdeki dönemde, alacağımız ortak kararlarla daha önemli projeler gerçekleştireceğimizi peşinen söylemeliyiz. 

Bugün gerçekleştirdiğimiz bu ikinci kongremiz, yapacağımız tüm bu çalışmalara ışık tutacaktır.

Umudumuz o dur ki, bizlerle birlikte PKAN’ın çalışmalarına güç verecek arkadaşların bu kongrede çıkıp, yükümüzü paylaşılıp omuzlanmasıdır. 

Sevgili Orta Anadolu Kürt’leri,

PKAN ismindende anlaşıldığı gibi orta Anadolu Kürt’lerin temsilini yapmaya aday bir platformdur. İçinde farklı düşüncelerin olduğu ve farklı kimlikleri içinde barındırabilecek olgunluğa ve yetkinliğe sahip bir platformdur.

Bütün yürekli insanlarımızı, yetenek ve becerilerini PKAN çatısı altında projenlendirmeye ve örgütlenmeye çağırıyoruz. Kongremizin çıkaracağı yeni çalışma arkadaşlarımız ile birlikte önümüzdeki dönemde daha başarılı projelere adım atacağı inancımızı sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Hepinize başarı dolu çalışmalar diliyorum..

Yaşasın örgütlü toplumumuz.

Yaşasın Platforma Kurden Anatolia Navin

PKAN-DK Eşbaşkanları Gül Özcan ve Necati Gezen