Hilbijartinên Parlementoyê Ewropa! 

Piştgiriyê bidin Partîyên dostên Kurdan  

 Hilbijartinên Parlamentoyê Ewropa penc sala carekê çêdibin, ji 27 devletên Ewropa têne hilbijartin.    

 Her welatek li gorî nifûsa xwe parlamenteran dişîne Parlementoya Ewropayê.  

Her kesê ku hemwelatiya Ewrûpayê heye û temenê wî ji 18 salî mezintir e, mafê dengdanê heye. 

 Wek PKAN banga me ji Kurdên Anatoliya Navîn re, em pêşniyar dikin ku em piştgiriyê bidin dostên kurdan û partiyên ku piştgiriyê didin çareseriya pirsgirêka kurd. 

 

Avrupa Parlamentosu seçimleri! 

 Kürt dostu partileri destekleyin 

 Avrupa Parlamentosu seçimleri her beş yılda bir yapılıyor ve 27 Avrupa ülkesinden milletvekiler seçiliyor. 

 Her ülke nüfusuna göre Avrupa Parlamentosu’na temsilci gönderir. 

 Avrupa vatandaşlığına sahip ve 18 yaşını doldurmuş herkesin oy kullanma hakkına sahiptir. 

 PKAN olarak Orta Anadolu Kürtlerine çağrımız, Kürtlerin dostlarına ve Kürt sorununun çözümüne destek veren partilere destek vermemizi öneriyoruz. 

Platforma Kurdên Anatoliya Navîn PKAN