Kamuoyuna

Demokratik Toplum Kongresi eşbaşkanı (DTK), Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari milletvekili ve hemşehrimiz Leyla Güven, 7 Kasımdan beri süresiz ve dönüşümsüz açlık grevine başlamıştır! Sayın Güven bunu kendi şahsı için değil, halklar arası barışın tesisi için yapmıştır. Barıșın tesisinin yolu da Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan üzerindeki tecritin kalkmasından geçmektedir.

Leyla Güven’in istekleri aynı zamanda Kürt, Türk ve bütün insanlığın da istekleridir.

Bilindiği üzere Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre mahkumiyeti olan kişiler, halk tarafından seçildiklerinde serbest bırakılırlar. Leyla Güven halk tarafından büyük bir oy oranı ile milletvekili seçilmesine rağmen serbest bırakılmamıştır. Aynı durumda olan diğer siyasetçilerin serbest bırakılması, Leyla Güven’in rehine olarak tutulduğunun açık kanıtıdır.

Hapiste tutulmasını gerektiren hiçbir suçu yoktur. Bir siyasetçi olarak, bir konuşmasında Efrin işgaline karşı çıktığı için esir alınmış ve onun şahsında seçmenlerinin iradesi teslim alınmak istenmektedir.

Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan da başta ailesi olmak üzere, yıllardır avukatları ve dünya ile ilişkileri kesilmiş ve 20 senedir tecrit altında tutulmaktadır. İmralı’daki işkencenin hiçbir kanunda, dinde, ahlakta yeri yoktur ve gayri insanidir. Kürt Halkı, Öcalan’ı lideri olarak görmekte, onun için her fedakârlık yapmaya hazır, serbest kalması için 10 milyon imza toplamış ve yüze yakın kişi kendisini yakmıştır… Her şeyden önemlisi Türkiye’de barışı sağlayacak en önemli aktörlerden biridir.

Sayın Öcalan üzerindeki tecrit ile birlikte, Anadolu, Kürdistan ve Ortadoğudaki savaşta derinleşti ve genişledi. Bu savaş günde onlarca ananın gözyaşı akıtmasına sebeb olmakta ve halkların kardeşliğine büyük darbeler vurmaktadır. Leyla Güven de bunun bilincinde olan bir siyasetçi olarak bu kanın durması için çabalamakta. Ancak sayın Öcalan’a imkân tanınması halinde bu kirli savaş durabilir, topraklarımızda barış ve kardeşlik tesis edilebilir. Sorumluluk taşıyan bir siyasetçi olarak sayın Güven Kürt ve Türk halkları adına barışın kapısını aralamak için canını ortaya koymuş ve mücadele etmektedir!

Platforma Kurdên Anatoliya Navîn (PKAN) olarak bütün gücümüz ile Leyla Güven’in isteklerinin arkasındayız; biz de o inançtayız ki ancak sayın Öcalan bu kanı durdurabilir, barış ve kardeşliğin topraklarımızda tesis edilmesini sağlar. Bu nedenle sayın Güven’in isteklerinin bizim de taleplerimiz olduğunu beyan etmek istiyoruz.

Bu amaçla, başta Kürt halkı olmak üzere, Türkiye ve dünya kamuoyuna Leyla Güven’e destek olmaları çağrısında bulunuyoruz.

Türk Devlet yetkililerine çağrımız;

  • Artık anaların ağlamaması, barış ve kardeşliğin kanla sulanan bu coğrafyaya egemen olması için tecrit kaldırılmalıdır!

  • Barış müzakereleri yolunun açılması için, Leyla Güven’in taleplerinin karşılanmasıdır!

PKAN