LÊGER LI GOTEBORG’Ê

Filme Kurdên Anatoliya Navîn LÊGER DI 24 COTMETÊ 2022 DE LI GOTEBORG ‘Ê.

ADRES: HAGABION

ALTERNATIV BIOGRAF GOTEBORG

LINNEGATAN 21

41304 GOTEBORG

SAET: 15:30-17:30