LÊGER

Belgefîlmê PKAN’ê bi derhêneriya Omer Leventoglu û Esîn Akgul çêkirî, êdî di Youtube’ê de ye.
Lêger, li bersivên pirsên Kûrdên Anatoliya Navîn ên “em çima hatin, em kengê hatin û em ji ku hatin Anatoliyê” digere.
Lêger bi rêya axaftina bi pispor û mirovên bi mijarê re aleqadar ên li coxrafyayeke mezin, ji Ewrûpa heta Kanadayê, ji Anatoliyê heta Kurdistanê, hat çêkirin.
Em hêvî dikin, di serî de Kurdên Anatoliya Navîn û hemû mirovên bi mijarê re aleqadar li Legerê temaşe bikin.
Platforma Kurdên Anatoliya Navîn PKAN.

LÊGER
PKAN’ın, Yönetmenliğini Ömer Leventoğlu ve Esin Akgül’ün üstlendiği Lêger belgeseli artık YouTube’da.
Lêger, Orta Anadolu Kürtlerinin “Anadolu’ya neden geldik, ne zaman geldik ve nereden geldik” sorularına yanıt arıyor.
Lêger, Avrupa’dan Kanada’ya, Anadolu’dan Kürdistan’a kadar geniş bir coğrafyada uzman ve konuyla ilgili ve kişilerle konuşularak yapıldı.
Leger’i öncelikle Orta Anadolu Kürtleri olmak üzere konuyla ilgili tüm insanların izleyeceğini umuyoruz.
Orta Anadolu Kürtleri Platformu PKAN.