MARAŞ KATLİAMI UNUTMADIM

Merhaba sayfada bulunan  çok değerli yol arkadaşlar, MARDEFli dostlar, bildiğiniz gibi  “MARAŞ KATLİAMINI PROTESTO ETME ve KATLEDILENLERI ANMA  HAFTASI”NDAYIZ.Bu hafta içinde yapılacak etkinliklerimizden birisi  de evinde, işlerinde veya kurumunda “KATLİAMI UNUTMADIM” köşesi oluşturmaktır. Bu konuda sayfada bulunan bütün arkadaşlarımız görev başına geçmeli, aktif bir biçimde hem kendisi köşe oluşturmalı hem de  başkasının köşe oluşturmasını sağlamalıdır.Bu katliamı biz yaşadık, acılarını biz çekiyoruz. O nedenle biz  bu katliamın hesabının sorulması için daha çok çalışmalı, daha çok etkinlik yapmalıyız.

Oluşturacağımız her köşe, katledilen insanlarımızı unutmadığımızı gösterecek ve katliamcıların suratına bir şamar gibi çarpacaktır.

Bütün kalbimizle  hepinizin bu bilinçle ve duyarlılıkla  hareket edeceğine olan inancımızı paylaşıyor, saygılar sunuyoruz.