Orta Anadolu Kürtleri ve Örgütlenme / Ahmet Gezer

Kurdên Anatoliya Navîn û Birêxistibûn

Gor çavkanî û lekolîne ku hatî kirin , sûrgûn û koçberiya Kurdên Anatoliya Navîn KAN ji sala 1500 de heta sale 1940 berdewam kiriye.

Kes anjî civakek, bê serê û bê binê di şert û mercên vê çaxê de , ji welatê xwe 1500- 2000 km bi dûr nakeve cîh û arê xwe bernade. KAN sûrgûnê û koçberê di nav hevdû de jiyan kirine, ji welatê Kurdistane bi darê zorê hatine bi durxistin li Anatoliya Navîn hatine bi cîh kirin. Sûrgûn û koçberê bi darê zore li ser civake bandor çêdike, psikoloji ( darûnnasî)  xerab dike û  trawmayê derbas dikin. Mîna ku, pê û baskê mirov bişken, ev jî bi xwe re rê li kontrola civake ( sosyal kontrol) ji hêla serdesta vedike.

Parastina nirx,rûmet û asimilasyon : Kurdên Anatoliya Navîn KAN li Anatoliya Navîn gavekê li hemberî sîstemê bi saya pîşê ( meslek) Kurdayê herî kevin maldarî û rençberî li ber xwe dane. Kurdên Anatoliya Navîn KAN ji sale 1950 bi şûnda nekarine xwe li hemberî sîstema devletê xwe biparêzin. KAN, di vê demê de bê sazî û bê rexistin bûne. Pergel her tim xweztiye KAN ji dîroka xwe , ji nasname xwe û ji çand û hûnera xwe bidûrbixwe. Her çiqes KAN di bin asimilasyonake giran de jî bune, zimanê xwe , ûrf û adetê xwe jî heta roja îro parastine.

Kurdên Anatoliya Navîn li Ewropa jiyan dikin, bi salane di nav Rexistin û Partîyên Kurdan de kar û xebat dikin.Gor vê rastî, KAN li Ewropa hejmar û hêzaka bi ber çavên, belavên û bêrexistinên . KAN li Ewropa, piştê bi dêhan panel , civîne bi muneqeşe kûr û direj qerar dan ku xwe bi sazî û lijnekê xwe bi Rexistin bikin. Di 10 cotmehê 2015 de li bajarê Goteborg / Swed bi Kongrekê xwe danebihîstin û navê Platforma Kurdên Anatoliya Navîn Ewropa ( PKAN-E) li xwe pêvekirin.

Awakirina sazî û lijneyên şaristanî ji ber êhtîyaç û hewcedarîye dera peş dikevin. Fikra ku Kurdên Anatoliya Navîn li Ewropa jiyan dikin xwe bi rexistin bikin ji zûwa de ve hebû û ev her tim di nav Kurdên Anatoliya Navîn (KAN)  de dihate muneqeşekirin.  Ji ber ku, êndin nifûsa KAN ji gundan û ji bajarê Anatoliyê Navîn pirtir li welatê Ewropa jiyan dikin e. Loma birexistinbûyîn li ser Kurdên Anatoliya Navîn KAN li Ewropa ferz bu.

Ji ber ku Kurdên Anatoliya Navîn KAN li xwe û li nasnama xwe (kimlik) xwedî derkevin.

Peşî li ber asimilasyona ku Kurdên Anatoliya Navîn KAN mîna bayê xerbê ( bayê reş) dayê berxwe bigrin.

Kurdên Anatoliya Navîn KAN xwedî li xwe, nirx û rûmete xwe yê ku ji bav û bapire xwe de mayê derkevin.

Nivîsa xwe yê sifte li ser Kurdên Anatoliya Navîn û rêxistibûne nivîsî,  li bendê fikir û rexne ye we ne. Ji vir bi şûnde bi nivîse xwe piştgirê bidin malpera PKAN_ E.

Ahmet Gezer.

22-02-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[avatar user=”kevriqul” /]