PKAN-E di bernamê Stêrk / Rawej de bû / PKAN-E Stêrk / Rawej proğramında