PKAN-E Kuruluş Bildirgesi

PLATFORMA KURDÊN ANATOLIYA NAVÎN AVRUPA (PKAN-E) KURULUŞ BİLDİRGESİ

Kürt halkı, Ortadoğunun en kadim halklarından biridir .

Ortadoĝu insanlığın beşiği ve medeniyetin başladıĝı yerdir. Mezopotamya Coğrafyası 10 bin yıldır onlarca medeniyeti bağrında yaşatmış, korumuş ve nesilden nesile aktarmıştır.

Ortadoĝu tarihi boyunca ve şimdi de  emperyalist güçlerin ve yerli işbirlikçilerinin bir hakimiyet yarışı alanı olmuştur.

Kürtler, böyle bir ortamda Ortadoğunun sömürgeci ve gerici güçleri tarafından yerlerinden ve yurtlarından koparılıp sürgüne gönderildiler . Eldeki bilgilere göre, Orta Anadolu Kürtleri, Raqqa’dan Kürt dağı, Fırat’ın beri yanı, Çukurova, ve en son Orta Anadoluya geldiler.

Orta Anadolu Kürtleri ( OAK) 1500 – 1840 yılları arasında, ülkeleri Kürdistan’dan uzaklaştırıldı, göç ettirilmelerinin maksadı bir biriyle olan ilişkilerini kesmek ve (demografi) bilinçli nufüs değişimini yapmaktı. Orta Anadolu Kürtleri, kürtçe’nin 3 ayrı lehçesini konuşurlar, Kurmanci, Şeyhbizin veya Leki ve Zazaki ( Kurmancki). Orta Anadolu Kürtleri içerisinde din yönünde 2 ayrı mezhebe mensupturlar: Sunnilik (Şafilik, ve Hanifilik) ve alevilik.

Orta Anadolu Kürtleri, 40- 50 yıl öncesine kadar, hayvancılık gibi nispeten dışa kapalı bir ekonomiye sahip olmalarınında yardımıyla, dillerini ve kültürlerini koruyabilmişlerdir.

Orta Anadolu Kürtleri yerlerinden ve yurtlarından zorla uzaklaştırıldılar, sürgünden bir başka sürgüne gitmek zorunda kaldılar. 1960’lardan itibarenAvrupa’ya göçettiler. Ama hiçbir zaman dil ve kültürlerini korumaktan vazgeçmediler.

 

Orta Anadolu Kürtleri , Avrupa’daki yaşamları ile beraber  Kürdistan örgütleri içinde yerlerini aldılar. Kürtlerin Özgürlük Hareketi ve ülkede verilen mücadele hem Avrupa  hemde ülkede Orta Anadolu Kürtleri  üzerinde büyük bir etki yaptı. Avrupada yaşıyan Orta Anadolu Kürtleri örgütlü olmaları için, güneşin ülkesi Kürdistan’dan  getirdikleri tarihi değerlerine  sahip çıkmak, korumak ve geliştirmek. Orta Anadolu Kürtleri senelerdir örgütlü olmaları için çalışma ve araştırma arayışları içindeler. Avrupada yaşıyan Orta Anadolu Kürtleri örgütlü olmaları için  her zaman araştırma , nabız yoklamak için toplantılar yaptılar. 2 senedir sürdürülen çalışmaların neticesi örgütlü bir yapının oluşması için karar verildi. Avrupada yaşıyan Orta Anadolu Kürtleri 10 ekim 2015 tarihinde İsveç’in Göteborg şehrinde Kongre ile kuruluşlarını ilan ettiler ve PLATFORMA KURDÊN ANATOLIYA NAVÎN EWROPA ( PKAN-E)  ismini aldılar.

PLATFORMA KURDÊN ANATOLIYA NAVÎN AVRUPA (PKAN-E) kürt olarak kalma mücedalemizin en somut ve örgütlü biçimidir.

PKAN-E amaç ve hedefleri:

  • PKAN-E Yok olmaya karşı bilimsel mücadele , demokrasi ve beyaz katliam denilen asimilasyonu durdurmak.
  • Kürt Kültürünü korumak için, Avrupa’da Ulusal ve Uluslararası kurumlarla ilişki geliştirmek.
  • Orta Anadolu Kürtleri üzerine yapılan bilimsel araştırmalara destek sunmak.
  • Ülkede sivil kurumlarla, partilerle ve diğer Kuruluşlarla ilişki kurmak.
  • Orta Anadolu Kürtlerinin Kültür ve Sanat Festivalini her yıl bir gelenek olarak, sivil kurum, kuruluşlar ve partilerle organize etmek.
  • Toplantı, Panel, Seminer ve Konferanslar hazırlamak.
  • Avrupa’da Kültür ve Sanat gecelerini düzenlemek.
  • TV proğramı: Tarih, Asimilasyon ve Kültür adı altında bir TV proğramın öncülüğünü yapmak.

Bütün bunları yapmak için sen de  PKAN-E katıl!

KENDİNE SAHİP ÇIKMAK VE KİMLİĞİNİ KORUMAK IÇIN

PLATFORMA KURDÊN ANATOLIYA NAVÎN EWROPA ( PKAN-E)

Internet sitesi : www.kurdenanatolien.com

Mail: Platforma-kurden-anatoliya@hotmail.com