PKAN- E REFERANDUM’DA HAYIR DİYOR!

PLATFORMA KURDÊN ANATOLIYA NAVÎN EWROPA PKAN-E REFERANDUM BİLDİRİSİ YAYINLADI.

PKAN-E Türkiye’de 16 nisan’da 2017 gerçekleştilecek  başkanlık  referandumu için HAYIR cephesinde yerini almaya karar verdi.

Türkiye  genelde Dünya’dan izole olmuş, komşu ülkelerle sorunlar yaşıyan kavga eden, aşırı merkeziyetçi , bürokratik ,  baskıcı, tekçi  belirsiz bir konumda. Saray  7 haziran seçimlerinde Halkın iradesini yok sayarak , parlemento , parlementer sistemi işlevsizleştirerek ve fiili bir başkanlık rejimi ile yönetime el koyarak dikta bir yapıya geçiş yaptı. Kürdistan’da  insanlık dışı zulüm, sivil kayıplar ve ağır hak ihlaller uyguluyarak Kürtleri imha ve yok etme politikası çerçevesinde yerinden yurdundan göç etmeye hedefleniyor.

PKAN-E olarak referandum seçim şartlarının adil ve adeletli olmadığını, baskın bir seçim ortamının yaratıldığını bununda  fırsat eşitliğini, hak ve hukuku ortadan kaldırdığını belirtiyoruz. Türkiye OHAL koşullarıyla yönetiliyor ve KHK  ile idare ediliyor bundan dolayı yapılacak referandum seçimleri nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın toplumsal  meşruyeti olmayan bir Anayasa değişikliği tartışmasını beraberinde getirecektir.

Orta Anadolu Kürtleri , Anadolu’da Türkler, Ermeniler, Türkmen, Tatar ve diğer Halklarla yan yana ve omuz omuza  beraber yaşamaktalar. PKAN-E olarak yapılmak istenen Anayasa değişikliği Halklarımızın geleceğini doğrudan etkiliyeceği  ve Anadoluda yaşayan Halkların harmanlamasının ortadan kalkacağı endişesini taşımaktayız.

PKAN-E olarak ,yapılmak istenen Anayasa değişikliği  ile Orta Anadolu Kürtleri üzerindeki var olan asimilasyon politikası derinleşeceği,  Kürtleri benliğinden ve kimliğinden uzaklaştırmak isteniliyor . Buna parelel bir baskı ortamı oluşturulmak isteniyor  ,bir korku dünyası yaratılıyor  insanlarımızın ittiaat etmekten başka seçenek bırakılmıyor  ve biat etme dayatılıyor. PKAN-E olarak Orta Anadolu Kürtleri üzerindeki dayatmacı ,vesayetçi durumun dahada derinleşeceği endişesini yaşamaktayız.

PKAN-E NEDEN HAYIR DİYOR?

Türkiye Halklarının birlikte yaşama taleplerini reddetiği için yapılmak istenen anayasa değişikliğne HAYIR DİYORUZ.

Tekçi bir zihniyet yaratılmak istendiği için başta Kürtler , Aleviler, Ezidiler, Ermeniler, Süryaniler ve diğer tüm Halkların varlığını inkar edildiği için HAYIR DİYORUZ .

İnsan hak ve hukukunu içselleştirmiyen yok sayan , evrensel değerlere saygı duymuyan , Avrupa demokratik normları hiçe sayan bir anayasa değişikliğine HAYIR DİYORUZ.

Üretim, üreten başta köylüye gereken destek ve değeri vermiyen, işçi haklarını grev ve toplu sözleşme haklarını kabul etmiyen bir anayasa değişikliğine HAYIR DİYORUZ.

Tek adam diktatörlüğüne , erkek eğemenlikli zihniyete kadınları bir köle olarak gören şiddeti meşrullaştıran hiçe sayan ve çocuklara yönellik tecavüzü yasallaştırmak için kanun çıkarmaya çalışan bir anayasa değişikliğine HAYIR DİYORUZ.

Demokratik bir ülke için, eşitlikçi , katılımcı çoğulcu, insan haklarına saygılı evrensel değerleri ve Avrupa  demokratik normları benimsemiyen bir ülke için HAYIR DİYORUZ.

PKAN- E olarak daha önce Brüksel’de yapılan toplantıda HDK A ve  Avrupa Hayır Platformu örgütlenmesinde yerini aldığını ve referandum çalışmalarını bu çerçevede devam edeceğini beyan etmektedir.

Avrupa’daki tüm HAYIR Platformalarında PKAN-E yönetici ve çalışanları olarak HAYIR örgütlenmesinde aktif yer alacağımızı bildiriyoruz.

PKAN-E  olarak Avrupa’da yaşayan Orta Anadolu Kürtleri ve Kürdistanlılara çağrıda bulunarak, yaşadığınız ülkelerde, şehir ve kasabalarda HAYIR Platformlarına katılın, katılımı sağlayın ve kamuoyu oluşturmanızı talep ediyoruz.

Referanduma ilişkin Avrupa genelinde ciddi bir çalışma yürütülmektedir, kayıtlar elden geçrilmekte ve kayıtlar yapılmaktadır. Oy hakkımıza sahip çıkalım ve oyumuzu kullanalım, bunu Halklarımız için, kendimiz için mutlaka ve mutlaka oyumuzu kullanalım.

PLATFORMA KURDÊN ANATOLIYA NAVÎN EWROPA ( PKAN-E )