PKAN-E üye olma formu

Platformen För Kurder Från Centrala Anatolien medlemsblankett

Forma êndametiyê Platforma Kurdên Anatoliya Navîn
Orta Anadolu Kürtleri Platformu üyelik formu

Kontakt / têkilî/ irtibat: platforma-kurden-anatoliya@hotmail.com

Medlems nummer/ Hejmara endametiya/ Üyelik numarası:

 

Namn / nav/ isim:                                 
Efternamn/paşnav/soyadı:
Födelsedatum/roja bûyînê/ doğum tarihi :                                                         

Adresa li Anatoliya Navîn

Gundê li Anatoliya Navîn:
Bajaroka Anatoliya Navîn:
Bajarê li Anatoliya Navîn :
Adress i Europa/ Navnîşana li Ewropayê/Avrupa adresi
Adress:
Postnummer og stad/ Post û bajar/ Posta kodu ve Şehir:
Land / Welat/ Ülke:
Medlem datum/ dema endametî/ üyellik tarihi:
Telefon:
E-mail:
Namnteckning/ destnîşan/imza :

Med förbehåll för PKAN-E/pêgirtî PKAN-E/ PKAN-E tabidir.

Härmed bekräftar jag föreningen “Platforma Kurdên Anatoliya Navîn” och tillåter en summa på …. Euro dras av från mitt konto som en årligavgift i form av autogiro.

Namn, efternamn:

Bank:                                             Kontonummer: 

Clearingnummer:

Underskrift: Medlemskap mottagare och namnteckning/ ê ku endametî girtî û îmze/ üyeliği alan ve imza:

Navn/nav/isim:                                                     Datum/dem/tarih: