PKAN JIN Röportaj Dizisi -1-

Platforma Kurdên Anatolîya Navîn (PKAN) içinde gönüllü olarak yer alan, aktif olarak çalışmalarda bulunan ve PKAN’a bir ucundan dokunan kadınlar anlatıyor.

Platforma Kurdên Anatolîya Navîn (PKAN), Orta Anadolu’ya göç eden ve uzun süredir orada yaşamını sürdüren Kürtler’in; kültürlerini ve dilini korumak adına oluşturdukları bir oluşumdur. Ayrıca platform içinde yer alan kadınlar, PKAN-JIN TV’de belirli aralıklarla yayın yaparak başta kadınlar olmak üzere birçok kesimi bir araya getiriyor. Böylece PKAN-JIN TV yayınlarıyla kadınlar; ezgilerini, kültürünü, yaşantılarını ve sanatsal faaliyetlerini gün yüzüne çıkararak izleyiciyle buluşturuyor. Kadınlar, PKAN-JIN öncülüğünde kendilerini özgürce ifade ettiklerini, asimilasyona karşı direndiklerini ve birlikte kadın dayanışmalarını büyüttüklerini ifade etmektedir. Öte yandan kadınlar, PKAN JIN’in gelecekte daha da güçleneceğini belirtmekle beraber, kendini yalnız hisseden her kadına ulaşmanın umudunu taşıyor. PKAN JIN bu yazı dizisiyle kadınların oluşum içindeki yerini sorduk.

  • PKAN sizin için ne ifade ediyor, neden PKAN JIN?
  • Hangi sorumluluk duygusu ile PKAN – JIN içinde yer aldınız?
  • PKAN JIN’in geleceğini nasıl görüyorsunuz?
  • PKAN – JIN TV’ yi nasıl buluyorsunuz, Kadınlar açısından önemi nedir? Katılımcılar şöyle anlatıyorlar.

Gül Kelhasan: Hemşire

PKAN JIN TV’de her Kürt kadınının bulunduğu ortamda kültürünü ve dilini koruduğunu görüyorum. Bu durum onur verici.Yani Kürt kadını nerde olursa olsun kendi iradesine, kültürüne ve diline sahip çıktığını, ayrıca bu değerler için savaştığına tanıklık ettim.Kadınlar, tüm değerleri sahiplenme gücüne sahiptir. Bu durum aynı zamanda mükemmel bir birleşim ve dayanışmadır bence. Dilimizi ve kültürümüzü korumak amacıyla PKAN’da yer aldım. PKAN JIN, başta Orta Anadolu olmak üzere tüm Kürt kadınlarını ortak bir platformda tutma imkanını sağlıyor. Bu platformda kadınlarımızın kendini değiştirme ve dönüştürme imkanı var. Ayrıca kolektif bir ortamda hem kültürünü ve dilini hem de özgürce adımlar atabilme gücünü kazanmayı sağlıyor. PKAN JIN’in gerçekleştirdiği canlı yayınlarla, kolektif projelerle ve farklı etkinliklerle kadınların öz güveni günbegün artıyor. Erkek egemenliğinin bıraktığı korku yok oluyor, feodal zihniyete karşı başkaldırılıyor ve kadın hakları ön planda tutuluyor. Bu da kadının değiştiğini ve dönüştüğü anlamına geliyor. Yayınlarda çok başarılı adımlar görüyorum.

*

Seûm Sewidi: Tekniker

PKAN benim için; Avrupa’nın birçok ülkesinde yaşayan ve birbirinden haberdar olmayan İç Anadolu Kürtleri’ni bir çatı altında toplamaya çalışan resmi bir kurum. PKAN- JIN, bu kurumda kadınlarında kendilerini tanımaları ve örgütlenmeleri için çok gerekli görülüp oluşan bir yapı. Hem kendi bölgemizden kadınları tanımak, hem de özgür ve eşit bir yaşam için örgütlenerek yaşamı daha güzel kılmak için.PKAN JIN yapısının daha çok kadına ulaşması gerektiğini düşünüyorum. Avrupa’da binlerce kadınımız var, bazıları evde çoğu da işe giderek yaşamını sürdürüyorlar. PKAN JIN ülke ülke komisyonlar kurarak kadınlara ulaşıp, eğitim ve seminerler verirse eğer, kadınların daha örgütlü ve özgür bir yaşam hakkı elde edeceklerine inanıyorum. PKAN JIN TV yakın bir zamanda faaliyet göstermeye başladı. Daha fazla kadına ulaşması için daha çok yayın ve programlar yapması gerektiğini düşünüyorum. Bu programlar kadının kendini tanıması için Jineoloji ağırlıklı çalışmalar olmalı. Tabi kadınları ilgilendiren birçok konu da işlenmeli. Örneğin; bulunduğu yöreye ait yaşam kültürü, toplumsal baskılar, dil ve kültürünü nasıl ve ne şekilde devam ettikleridir. Aileler, çocuklarını nasıl yetiştiriyorlar bu da önemli bir konu ve ele alınmalıdır. Ayrıca mesleklerinde başarılı kadınlar sık sık konu olarak işlenmeli, araştırılmalı ve kadınlara ulaşılmalı diye düşünüyorum. Kısacası PKAN JIN TV ile kadınlarımızın kendilerine ait bir televizyon ve yayınların olduğunu görmek güven ve gurur vericidir. Bundan dolayı PKAN JIN TV mutlaka olmalı, daha çok kadına ulaşmalı.

Nurcan Sarya Kaya: Sanatçı-Heykeltraş

Kürdistan’dan kopup Orta Anadolu’da Kürt olarak yaşamını sürdürmek, var olmak ve kültürel belleğini korumak oldukça önemlidir. PKAN ve PKAN JIN’in varlığı bir belleği ve kültürü korumak, daha da önemlisi gelecek nesillere aktarmak adına önemli bir duraktır.

Bu noktada PKAN ve PKAN JIN çalışmalarını önemli buluyorum. Hem Kürt dilini, kültürünü, kadın kimliğine vurgusu ile, hem de bir belleği gelecek nesillere aktarması noktasında önemli çabaları var. PKAN ve PKAN JIN’in varlığı bir belleği korumak ve arşivlemek adına umut vericidir. Zira Orta Anadolu’da Kürt olarak kendini var etmek başlı başına bir direnç noktasıdır. Bu sebeple kültürel anlamda yapılan çalışmalarla belleği korumak ancak somut adımlarla, sanatsal üretimlerle ve arşivlemeyle gerçekleşir. Örneğin; son süreçte galası gerçekleşen belge-film niteliğindeki Legêr filmi, belleği koruyup gelecek nesillere aktarmak adına önemli bir çalışmadır. Elbette sadece bellek değil, Kürdistan’dan kopup Orta Anadolu’ya göç etmiş Kürt halkının asimilasyona karşı direnmesinin bir hikayesini de yansıtıyor. Bu türden belge-film olan “Legêr”, asimilasyona karşı var olma hikayesinin en bariz örneğidir. Öte yandan PKAN JIN’ in Tv gibi önemli yayın yapan kadın programları da var. PKAN JIN TV yok olan ağıtstranların, kültürel aktarımların, asırlardır kültürlerinden kopmayan kadınların emeğini biz izleyicilere taşıyor. Bu yayınları oldukça önemli buluyorum, çünkü asimilasyona maruz kalan yeni kuşaklar için belge niteliğindedir. Nitekim PKAN ve PKAN JIN, bir anlamda Orta Anadolu Kürtleri’nin ve kadınlarının rengini evrensel bir boyuta taşıyan önemli bir platformdur.

Nurgül Qamaro: Hasta bakıcı

PKAN JIN platformunu çok değerli buluyorum. Biz İç Anadolu kadınları için gerekliydi. Yeni bir oluşum olmasına rağmen sıkı bir örgütlenme çalışmalarından daha verimli sonuçlara gidebiliriz. Toplumsal birliktelik içinde olumlu. Anadolu Kürt kadını olarak PKAN’ın bizim için yol açıcı olduğuna, örgütlemeye,Avrupa ülkelerinde yalnızlaşmamak için önemlidir. Platformda tarih, kültür, dil eğitimlerimizi yükseltebiliriz. En çokta anadil sorunumuzu çözmeye, çocuklarımıza kendi ana dilimizi öğretmeye ve bütün bu istediklerimizi PKAN’ın çatısı altında başaracağımıza inanıyorum. Örgütlü anneler bilinçli ve sorgulayan çocuklar yetiştirir. Eğitimli çocuklarda ülkesine, tarihine ve kültürüne sahip çıkar. Eğer sorumluluk alıp sıkı çalışmalar yapılırsa bu sorunlara cevap olabilir. Örneğin; aile tanışmaları, piknik gibi sosyal faaliyetler, kurs gibi eğitici etkinlikler olursa daha iyi bir yol alınacaktır. PKAN JIN TV çok kıymetli bir çalışma, en çokta anadilde yapılması. Kendi adıma diyebilirim ki Kürtçe konuşmama büyük bir etkisi var. Bilmediğimiz ve duymadığımız geleneklerimizi PKAN JIN TV’ den öğreniyoruz.

Esin Akgül Güneş: Yönetmen

Yüzyıllar önce sürgün edilen Kürtler asimilasyona karşı inanılmaz bir mücadele verdi. Elbette asimilasyondan etkilendi. Birçok yerde asimilasyon boy vermeye başladı. Son dönemlerde İç Anadolu Kürtleri’nin dilinden ve kültüründen uzaklaştığını gördüğümüzü söyleyebiliriz. Bir bakıma insanlar kendi kendine asimilasyon uyguluyor. PKAN bu noktada kendini örgütleyerek bunlarının önüne geçmeye çalışıyor ve büyük bir mücadele ve çalışmalarla insanlara ulaşıyor. Kültürünü, dilini, gelenek ve göreneklerini elinden geldiğince korumaya çalışıyor. Yaptığı çalışmalardan da bunu görüyoruz. O yüzden umut veriyor diyebilirim. İç Anadolu kadınlarının bir örgütlenmeye ihtiyacı olduğunu her zaman düşünüyordum. PKAN içerisinde sayı olarak azda olsa birçok kadın; örgütlemelere ve çalışmalara katılıyordu. Avrupa’da özellikle İç Anadolu Kürt kadınlarının yalnız olduğunu düşünüyordum. Onun ötesinde bir çok problem yaşadığını hepimiz biliyoruz. Bu sebeple bu problemlerin ve yalnızlığımızın örgütlenmeyle düzelebileceğini düşündüm. Sonra kadın arkadaşlardan bir kadın arkadaş bana ulaştı, PKAN JIN fikrini benimle paylaştı ve ben çok sevindim, benim için umut vericiydi. Tam da zamanında hatta çok öncesinden yapılması gereken bir çalışmaydı diye düşünüyorum. Sonuç olarak ne olursa olsun Kürt kadınlarının öncülüğünde elde ettikleri başarıları hergün görüyor ve duyuyoruz. Bu da kesinlikle önemli bir çalışmadır. Kadının öncelikle kendini örgütlemesi gerekiyor ki sonra sorunları ortak olarak çözebilmeli. Bu sebeple PKAN içerinde severek yer aldım. Ve halen çalışmaların içerisindeyim. PKAN JIN’i oluşturmak en önemli noktalardan biridir. Başlamak başarıya doğru gitmektir. Pkan-jin’in geleceğini şöyle görüyorum; biz öncülere bağlı henüz çok yeniyiz ve kendi içerimizde bir güç yaratabilirsek ki bunun olacağını kesinlikle görüyorum. Kendi kadınlarımıza ve annelerimize ulaşabilirsek daha güçlü olabileceğimize inanıyorum. En önemlisi gelenek ve göreneklerimizi koruyacağız, ayrıca bu diasporada yalnız olmadığımızı anlayabileceğiz. PKAN geleceğini daha güçlü görüyorum. Zamanla daha da anlamlı hale geliyor. PKAN JIN Ten önemli noktalardan birisi. Görsellik boyutu çok çok önemli. İnsanlar okuma oranına göre görsel olarak çok daha farklı hisseder. Çünkü kadınların kendilerini ifade edebileceği bir nokta halen yok. Bir dergi, kitap çıkarma konusunda erkekler daha önde. PKAN-TV de aslında daha da çok açığa çıkacak. İnsanlar kendilerini burada daha rahat ifade edebilecek. Örneğin; PKAN-JIN giderek kaliteleşiyor ve kadınlar kendilerini daha iyi ifade ediyor. Burada bir programa katıldıklarında sahipleniyorlar ve kendilerini daha özgür ifade ediyorlar. PKAN-JIN TV kadının emeğiyle büyüyecek.

Mayat Bulut; Hasta bakıcı

Kendimi bir yere ait hissettim. Kadınların varlığı beni daha da güçlendirdi. Gelecek jenerasyonun önünü açtık, bu büyük bir adımdır. Kürt kadınları olarak sorumluluğum var. Onu bizden sonraki jenerasyona miras olarak bırakmak. Biz bunu koruduysak bizden sonrakilerinde koruyup ve sahip çıkması adına bu çalışmaları değerli buluyorum. PKAN-JIN çok güçlü ve verimli. Bana gelen mesajlardan yola çıkarak geç bile kaldıklarını, neden bugüne kadar Tv programları yapmadıklarını soruyorlar. Kadınların bu konuda imkansızı gerçekleştirdiklerini rahatlıkla söyleyebilirim. TV’den uzaktan yakından ilgisi olmayan kadınları PKAN-JIN TV’ ye çıkarak arşivlenmesinde destek oluyorlar. Bu kültürün sürdürülmesi sonraki kuşaklara aktarılmasını ve bu arşivlerden faydalanmalı adına önemlidir. Burada bizlerinde bir zamanlar var olduğumuzu görmelerini sağlamış oluyoruz. PKAN-JIN TV sayesinde birden fazla kadına ulaştık. Biz kadınlara bu adımı attırdık ve bir çok kitleye örnek olduk. Tv programları 20-30 yayınla kalmamalı ve devam etmesini diliyorum. Her zaman devam etmelidir.

Perihan Şexbizinî: Kreş Öğretmeni

Öncelikle İç Anadolu’lu bir Kürt kadınıyım, Avrupa’da doğdum. Değerlerine sahip çıkan biri olarak PKAN-JIN’in kendi kültürel değerlerini koruması gruba katılmamda ki en büyük etkenlerden biridir. Tıpkı benim gibi değerlerinin ve kimliğini farkında olan kadınlarla bir araya gelip, güçlenmeyi amaçladım. Az önce dediğim gibi damlaya damlaya göl olma mantığı ile yola çıkarak çiçeklerimizden bir bahçe yaratmak, kadınların ne kadar güçlü olduğunu ve güçlerinin birleşince neler yapabileceğini düşünerek grup çalışmalarında bulundum. Sabırla ve inançla attığımız adımlarla ilerleyen zamanlarda büyük bir aile olacağımıza eminim. PKAN JIN TV, sesimizi duyuran, biz kadınları güçlendiren, hepimizi bir çatı altında buluşturan ve özellikle böyle bir zamanda sosyal medya gücünü kullanarak kadına öz güveni aşılayan güzel ve anlamlı bir platform. Kadın gücünün giderek büyümesi ve İç Anadolu Kürt Kadınları’nın sesinin daha da duyulması umuduyla….