PKAN- Sverige/ endametî û aîdat.

PKAN-Sverige, forma endametîye / üyelik formu.

Ji bo ku Kurdên Anadolê Navîn birêxistin bibin, ji kerema xwe bibin endam. Endametîye saleke 250 Kroner.

Hesabê Banke: Nordea Bank

Plusgiro: 774898-1

Swish: 1235149091