PKAN-Sverige-forma endematî / üyelik formu

Plattform för Kurder från Mellan Anatolien 

Platforma Kurdên Anatoliya Navîn 

 Medlemskap /forma êndametîyê/ üye formu.                          Medlemsnummer/Hejmara êndametîyê / Üyelik numarası

 

Namn/ nav / isim   :
Efternamn/ paşnav / soyadı :
 födelsedatum / roja bûyînê/ doğum tarihi:

 Adress i centrala Anatolien / Navnîşana li Anatoliya Navîn / Orta Anadolu’daki adresi:

 By / gund / köyü                                

landsortsstad / bajarok / ilçe:
Stad / bajar / şehir:
 Adress i Sverige / navnişana li Sverige :

 

Post och stad / post û bajar:
 Land /welat / Ülke:
 Medlem datum / dema endam / üyelik tarihi:

 

Telefon:                                                         E-mail:

 

Namnteckning / destnîşan / imza :

 

 Denna medlemsregistrering och signatur/ ew ê endametî qeyd û navnîşan / üyelik kaydı ve imza :

 Namn / nav / isim:                                  Datum / dem / tarih:

PKAN- Sverige: Kontonummer: 774898-1 Nordea Bank- Giro: 734-0938

IBAN: SE2795000099602607748981
Swish Nr. 123 514 9091