PKAN -TV, dest bi weşanê video’yê dersên zimanê Kurdî kir.