Romana “Evîn û Tolhildana ÇOKO” derket!

Nivîskarê rojnama me û lêkolînêr ŞoreşReşî bi romana xwe seyê mîn û pirtûka 14 în derket pêşberî xwendevanan! Navê Pirtûkê “Evîn û Tolhildana ÇOKO” ye; bi zaravê Kurmancî, 144 rûpelin û di navaweşanên J&J de derketiye.

Roman, li navênda Anatoliyê û gundên herêmê de derbas dibê; mijara berhemê xwe disperse bûyereka salên 1944 an qevimî. Lehengê (Çoko) romanê di sala 1927 de li gundê Canbegan, Kelhesen ji dayik dibê û di sala 1963 an de li Stenbolê nixwaşxana Bakirkoyê dimire. Di bingehê bûyeran de sîstema dewletê heye. Du malbatên pismamê hev,ku ji bo dest hilatdarî û bi dest xistina keyatîya gund,bihvre dikevin nava dijmina hatîyê. Va yeka, rê li ber trajedîyekê vedike û bi bûyerên dine biçûkê şêxsî û malbatî re mezin dibê. Dîsa di nava bûyerên nexoş de evînêka negehêştî armanca xwe, du dilên xêmgîn û kevne şopîyên paşverû hene.

Bi xwendina ve romanê, hûn dikarin coxrafya nava Anatoliyê, gund, êlên wir û êdetên berê nasbikin.Bi xwandina romanê re heyecaneka mezina we bigre, evîn û trajedîyê hûnê di dilê xwe de hîs bikin.Dersê jê benê girtin ku, çaw atiştên biçûke ku mirov hesap nekî, rê li ber çi dil şevatan, mal veranî, hêjarî, zilma dewletê ve dikine.

 

Stockholm

2020.05.04