Serdal Baş, li Kopenhag’ê hate kuştin!

Serdal Baş 22 salî bû, li bajarê Kopenhag’ê bi tabancê hatibû kuştin, mesela ji ber çi qewimîyê , serê û binê çiyê heta niha zelal nebû yê .

Heta niha li Scandinavya 15- 20 gencên Kurdên Anatoliya Navîn hatin kuştin.

Wan meselayê ku tên serê ciwanên me , netîceyê politikayên bişavtine ( asimîlasyon politikasi).  Çi li welat û çi li Ewrûpa.

Gotina mezina: darê ku li ser kok û binetê xwe mezin nabûyê a zûyê bibe.    

Wek tê zanîn, li welatê Scandinavya bi teybatê li Swed û Danîmarka qismek ciwanên me yên Kurdên Anatoliya Navîn di nav gruban de cîh digrine.

Wek endam û rêvebêriya PKAN, bi vefata Serdal Baş pir eşîyan û xemginîye xwe parve dikin. Di serê de sersaxîye ji rêhevale me endamê HDP Konya e birêz Arif Baş û dayîka Serdal re parve dikin.  Serê malbat , dost û hezkiriya Serdal saxbin.

Hêja yê gotine, Serdal Baş ji gunde Çiman’ê  ye girêdayê Cihanbeyli / Konya ye.

Platforma Kurdên Anatoliya Navîn (PKAN)