Şivano / Omer Kaymak

keriyek pez kete rêze, serî li gunde paşîyê li fêze

va kerî dajo naxwaze, ê ketîyê dû dengê bilur e

şivan şivanî ser şivano, hûnermendê bilurvano

bilur evîna hemû kesan, melhema dilê evîndaran

mala şivên herdem çole, şiv di dest de, kulav li mêl e

tû cara bi kêf ranakeve, tirsa xwe gûrê dev bi xwin e

şivan şivanî ser şivano, hûnermendê bilurvano

bilur evîna hemû kesan, melhema dilê evîndaran

şivane dil girtîne, dilê xwe bi bilur e belav dikin

serdilê xwe tim keçkê rind in, di hev nagên bextewar nabin

şivan şivanî ser şivano, hûnermendê bilurvano

bilur evîna hemû kesan,melhema dilê evîndaran

Sal 2008