Weşana PKAN TV

Yusuf Ozden, Rêvebere PKAN’ê: Mijar, Konferansa PKAN’ê li Stokholm, endametî PKAN li Sverige û aîdat.

Esin Akgül Güneş: Rojnamevan û Rewşenbir : mijar, Ziman û devokên Kurdên Anadolê Navîn.

Şoreş Reşî û Abdullah Deveci: Mijar, Li ser hilbijartinê Li Sverige.

Li benda PKAN TV bin

PKAN TV YAYINI

Yusuf Özden, PKAN Yöneticisi: Konu, PKAN’ın Orta Anadolu Kürtleri Konferansı Stokholm. İsveç’te PKAN üyeliği ve yılık aidat.

Esin Akgül Güneş, Gazeteci ve Yazar: Konu, Orta Anadolu Kürtlerin dili ve lehçeleri.

Şoreş Reşî û Abdullah Deveci: Konu, İsveç’te yapılacak olan genel seçimler

PKAN TV takip edin.

Dem/ tarih : 4 elûn/ eylül 2018

Seat/saat: 21:00