Yên li çolê bavê golê!/ Ahmed Gezer

Yên li çolê bavê golê!

 Va bûyera pencê salan bere li gunde Bilika, Hesina (Büyükdamlacık) qewimîyê.

Elî Begê Mamê Xale yî ji Altilerê ye; lawike xwe yî mezin î li gundî Hesina bi dergistîye. Çûn û hatinê gundan, wê çaxê pir bi zehmet e. Wesait zêde tûnin û pir caran bi peyatî terin û tên.

Li cem kurdan edetî ye ku di îdan de herin bukê xwe bibînin û wê xelat bikin. Elî Beg jî dixwaze here buka xwe bibîne, lê buk ditîn wê çaxe ew qes hesan (kolay) nebû.Tûnebun, xizanî, feqîrî, desttengî û tengezarî hebû. Elî Beg î, di ser çend gundan re here, buk û xisme xwe bibîne! Gorê wê jî gereg xelat giranbiha, hêja û layiqî wî be. Elî Beg hedîye û xelate xwe bi zor û zahmetîyan distîne û bi hêrsê perê ji berîyê derketine, derê rê dikeve.

Elî Beg li meqesê Alîmecît ji otobusê peya dibe, bi peya dev dide rîyê Bilika. Di rê de mêrek xwe digîhîne Elî Bege, silave didin hev û bi hevre rêwitîyê dikin. Alî Beg ji mêrik dipirse:

  • Tu kî yî û kûva herî? Mêrîk dibêje:
  • Navî min Sato ye, ez î şîvanim. Ji Bilika me û herime mala xwe. Sato:
  • Xalo te xêre, şerê, herî ku? Dipirse.
  • Ez î herimê gundî we.
  • Tu ye herî mala ke? Elî Beg ê hîna jî hêrsê xwe kêm nebûyî bi dengekî hişk dibêje:
  • Ez î herime mala xisme xwe, mala Esmê! Ew jî mala xalî Sato yê û Sato berî xwe berve Elî Bege dike û dibêje:
  • Xalo te mala xwe şevitandiye, tu çîng bi wan re bûyî xisim? Ewê te mahf bikin, ê li şûnê ocaxî te êr dadin! Sato bi ve re bereber hezar zêf û şorên xiraw bi xismê Elî Begê re dike. Elî Beg serê xwe bilind dike û ew jî bi Sato re lêdana xisme xwe dike û hetanî ku gihîştin gunde Bilika.

 

Li gund ji hev vediqetin, Elî Beg tere mala xisme xwe û Sato jî tere mala xwe.

Evarê, der û cîran tên ba Elî Bege, mala Esmê. Sato jî tê û li dawîya ode rûtine. Elî Beg,  mezêdike rabûn û rûnişkandine Satoyê mîna yêkî ji male ye.

 

Elî Beg, ji ye li kêlekê xwe rûniştî dipirse:

  • Ew ê hana yî ku li dawî yê ode rûniştî, çî mala xismê min dike? Ye li kêlekê Elî Begê dibêje:
  • Ew xwarzîye xismê tê ye. Bi ser ve de Elî Beg berê xwe berve Sato dike û dibêje:
  • Bira, yên li çolê bavê golê, yên li çolê bavê golê!

Ahmed Gezer

04-10-2020